ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง

การเขียน MANUSCRIPT เพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสาร

ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560
ห้องประชุม ราชนาวี 1
โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

ฟรีไม่มีค่าใช้จาย
รับจำนวนจำกัดแค่ 30 ท่านเท่านั้น
วันนี้ - 17 ก.พ. 2560

หัวข้อการประชุม

  1. ขั้นตอนการเขียน Manuscript การสืบค้นวารสารทางอินเตอร์เน็ต
  2. การปรับปรุงต้นฉบับเพื่อการ submit online
  3. ฝึกปฏิบัติการ submit online

สถานที่จัดประชุม โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี