โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560

 ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนิรุจน์ ชมภู
 ID Line : nutnakin 
 Mobile : 09-2027-7374 
 Tel. : 0-2354-9084 
 E-mail : ord.amrda@gmail.com 
 ลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/forms/c7LC9qc76PsHGTzw2